Det är dags att söka som fadder till insparken 2017! Ansökningsformuläret hittar du här! 

Festmesteriet är en ideell organisation under Studentkåren Malmö vars syfte är att främja det studiesociala livet i Malmö genom att anordna Insparken, samt olika sorters evenemang i vår studentpub på Bassängkajen 8.

Följ oss på Facebook för senaste nytt om våra evenemang!